Dialektisk adfærdsterapi også kaldet DAT, er en evidensbaseret terapiform som indeholder en række færdigheder målrettet personer med følelsesreguleringsproblemer. Psykoterapien gives individuelt, men færdighedstræningsdelen gives i gruppe.  Behandlingen hos Center Mental Sundhed tilbyder kun den individuelle del af behandlingen og ikke gruppeundervisningen.