Hvis du gennem længere tid har haft svært ved at falde i søvn, oplever mange opvågninger, er plaget af træthed og hele din døgnrytme er forstyrret kan det en ide af søge hjælp.

Årsager til søvnproblemer kan mangeartede. Uanset baggrund kan der, i det fleste tilfælde gøres noget ved problemet.

Særligt i forhold unge kan manglende søvn have en stor indflydelse på din generelle trivsel og funktionsevne. Ud over at søvnmanglen kan gøre dig langsommere og svækker dine evne til at holde fokus på en opgave, har manglende søvn også indflydelse på ens evne til at regulerer følelser. Resultatet er ofte at man lettere bliver vred eller ked af det. Det er ubehageligt ikke at kunne styre sine følelser, og det er heller ikke rart for omgivelserne.

Søvnbehandlingen i Center Mental Sundhed taget sigte på de psykologiske årsager og indflydelse på den mental sundhed via udredning, råd og vejledning om søvn hygiejne, redskaber til følelsesregulering samt opfølgning. Vil du vide mere om søvnforstyrrelser kan du se her

Der findes også gratis søvnkurser i mange kommuner. Se fx Middelfart Kommune