Patientinformationer

Du finder her forskellige praktiske og nyttige informationer, som du som patient, kunde eller pårørende kan have brug for at læse mere om

Henvisning

Center Mental Sundhed har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at der tages imod henvisninger, som er udskrevet fra lægen.

Har du en henvisning fra lægen, er du derfor tilskudsberettiget til psykologbehandling under den kategori, som du er henvist med. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være ventetid på psykologbehandling med henvisning fra lægen.

Her på siden kan du læse mere om ventetider, afbudsreglerne og priserne ved behandling/samtaler i klinikken og du kan læse mere om tilskudsordningen her.

Se ventetid her

Hent velkomstbrev

Klik her for at downloade velkomstbrev til nye patienter.

Afbud og udeblivelser

Afbud

Bliver du forhindret i at møde op til en aftalt tid, bedes du følge nedenstående regler:

Afbud meldes senest kl. 12 dagen før din tid. Ring til klinikken på tlf. 2222 2051 eller send en mail til din behandler.

For privatbetalende klienter og klienter under sygesikring eller sundhedsforsikring gælder, at afbud senere end kl. 12 dagen før din tid vil blive opkrævet ½ honorar.

Udeblivelser

Som privatbetalende klient eller klient under offentlig sygesikring eller privat sundhedsforsikring vil du blive opkrævet ½ honorar for den pågældende konsultation, hvis du udebliver. Vi fremsender derfor en faktura til dig.

Hvis en offentlig klint udebliver tre på hinanden følgende gange, sender vi et brev til patienten, hvori vi beder om, at du skal kontakte os telefonisk, såfremt et fortsat forløb på Centret ønskes. Hører vi ikke fra patienten indenfor 14 dage, vil man blive afsluttet fra behandlingen.

Ønsker du at vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller høre mere om muligheden for et behandlingsforløb. Se kontaktinformationer.

Kvalitet

Kvalitet er en parameter, der kan måles på mange måder. Det vigtigste er, at du som patient føler, at Center Mental Sundhed er et godt sted at komme for at få hjælp til bedre psykisk trivsel.

Din mening som patient er altid vigtig

Har du været til en konsultation/samtale eller udredning og har du lyst til at fortælle os om din oplevelse, hører vi gerne fra dig.

Vi er interesserede i at høre om alle slags oplevelser – både de gode og de dårlige. I venteværelset kan du via en Ipad bidrage anonymt med din mening om dit besøg hos psykologen. Psykologen bruger resultatet af klientevalueringer til læring i klinikken.

Du er også mere end velkommen til at skrive eller ringe til psykolog Kim Juul Larsen på kjl@centermentalsundhed.dk eller ringe på tlf. +45 22 22 20 51 og fortælle om dine oplevelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan du indberette utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, som hjælper med at gøre vores arbejde bedre og lære af erfaringer.

Akkreditering af kvaliteten for privatpraktiserende psykologer

Alle privatpraktiserende psykologer under overenskomst med den offentlige sygesikring skal akkrediteres efter nogle kvalitetsstandarder (akkrediteringsstandarder), der skal danne grundlag for vurdering af kvaliteten i klinikken.

Formålet er at styrke kvaliteten og patientsikkerheden gennem arbejdet med standarderne. Center Mental Sundhed er i gang med akkrediteringsprocessen og afventer den formelle akkreditering.

Klager

Hvis en patient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager.

Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer.