Individuel supervision til psykologer og tværfagligt personale

Supervisionens overordnede formål er at sikre læring og at fremme kvalificeret udvikling og fastholdelse af supervisandens faglige kompetencer og kliniske forståelse.

Supervision er altid rettet mod arbejdsrelaterede problematikker og derfor ikke mod en enkelt supervisands eventuelle personlige problematikker. Typisk rettes opmærksomheden mod to områder, som begge kan adresseres i den enkelte supervisionsgang:

1. sagsrelateret med fokus på faglige problematikker og etiske dilemmaer,
2. supervisandens emotionelle behov og håndtering af egne reaktioner på klienten og dennes problematikker

Jeg superviserer indenfor dialektisk adfærdsterapi (DAT) , RO-DBT og/eller kognitiv adfærdsterapi. Jeg har endvidere spidskompetence i forhold til selvskade, selvmordsproblematik, personlighedsforstyrrelse og spiseforstyrrelse.

Psykologer

Som autoriseret og godkendt specialist i Dansk Psykologforening tilbyder jeg supervision af psykologer på vej mod

• autorisation
• specialistgrad

Tværfagligt personale

I forbindelse med mit virke i psykiatrien og kommuner har jeg opnået stor erfaring med supervision af tværfaglige grupper bestående af sygeplejersker, socialrådgivere, myndighedspersoner indenfor børne- og ungeområdet eller andet sundheds eller kommunalt personale.

Pris : 1100 kr, 50 min.