Kompetenceudvikling

Kurser og foredrag tilbydes og tilrettelægges efter de behov og ønsker, I har.

Jeg har holdt mange forskellige kurser og foredrag, og har stor erfaring i at omsætte min teoretiske viden og praktiske erfaring til væsentlige pointer og strategier, som kan bruges i dagligdagen af fagfolk indenfor sundhedsvæsenet, socialpsykiatrien og på bosteder og institutioner.

Jeg tilbyder individuel supervision til psykologer og tværfagligt personale – læs mere her