Center Mental Sundhed er en psykolog praksis for børn, unge og voksne i psykisk mistrivsel og som arbejder i praksisfællesskab og i samarbejde med andre fagekspertiser.

Der tilbydes ambulant behandling af forskellige psykologiske problematikker og adfærdsmæssige forstyrrelser som fx depression, angst, belastningsreaktioner, spiseforstyrrelse, selvmordsadfærd og selvskade.

Center Mental Sundhed tilbyder et privat alternativ til behandlingstilbud i offentligt regi. Vi behandler både privatbetalende klienter og henviste klienter fra den offentlige sygesikring.

Behandlingsforløb kan være kortere eller længere efter dine behov og ønsker. Hvert forløb indledes med en samtale med dig om dine vanskeligheder, din livssituation og historie og dit ønske om forandring. Vi indkredser din problemstilling og samarbejder om at finde en måde at tilrettelægge samtalerne på så de bliver er meningsfulde og brugbare for dig.

I Center Mental Sundhed arbejdes der ikke ud fra en bestemt metode men ud fra flere terapeutiske tilgange fx psykodynamiske metoder, kognitiv og/eller adfærdsterapi. Vi mener, at det er vigtigt at tilpasse den terapeutiske metode til det enkelte menneske og det problem der opsøges hjælp til.

Se under behandlinger hvis du vil du vide mere.