Konfliktmægling til at finde tilfredsstillende løsninger på konfliktker, så tillid og trivsel mellem forældre, par og andre personlige relationer genoprettes v/ konfliktmægler Pia Juul Larsen.

At mægle er gennem dialog og anerkendelse, at støtte konfliktens parter til at finde gensidigt tilfredsstillende løsninger på konflikterne, så tilliden mellem dem genoprettes.

Konflikter er uoverensstemmelser, der fremkalder spændinger mellem to eller flere parter og ved en konfliktmægling, kan der skabes mulighed for at blive klogere på og forholde sig konstruktivt til uoverensstemmelserne.

Gennem en konfliktmægling:
• Kan der gennem anerkendelse og dialog skabes en øget forståelse af såvel ens eget verdensbillede, som den andens verdensbillede.
• Kan der blive løsnet op, så der bliver fokus på selve problemet og ikke at det er den anden der er problemet
• Kan der findes løsninger, som i et vist omfang kan tilgodese begge parter

Konfliktmægleren er en neutral og upartisk tredjepart, der hjælper parterne med selv at finde løsninger på deres konflikt. Mægleren leder konfliktmæglingen og er afskåret fra at tage stilling til parternes konflikter. Det vil sige, at konfliktmægleren ikke kommer med råd og vejledning og forslag til løsninger eller anbefalinger. Konfliktmæglingen foretages af privat praktiserende socialrådgiver og mægler Pia Larsen.

Vil du vide mere om konfliktmægling så se her for kontakt.