Det er ikke altid nemt at være ung. Fra voksende behov for uafhængighed til mange fysiske ændringer, skolepres, sociale medier og venskaber fyldt med forandringer, er det ikke underligt, at mange unge lider at psykiske lidelser og mistrivsel.

Nogle gange tager den psykiske mistrivsel en sådan karakter at det kan være godt at søge professionel hjælp inden at problemerne udvikler sig yderligere.

I Center mental Sundhed har vi særlige erfaring og en specialisering af psykologisk behandling af unge

Behandlingen

Normalt vil vi starte med en indledende samtale og vurdere, hvordan du bedst kan hjælpes. Herefter tilrettelægger vi et forløb sammen med dig, inden for de rammer, som du eller din henvisning og/eller sundhedsforsikring giver mulighed for. Det kan være alt fra en enkelt samtale til et længere samtaleforløb.

Det kan være svært selv at se sammenhænge og reaktionsmønstre eller ændre adfærd. Det er her, at psykologsamtaler kan hjælpe dig med at få en ny forståelse af din situation og få identificeret og bearbejdet de psykiske belastninger, du oplever.

Konkrete råd og redskaber
Du får konkrete råd og redskaber, til at håndtere de symptomer, du mærker og til, at ændre de forhold, handlemønstre og adfærd, som påvirker din psykiske mistrivsel.

Pårørende
Ønsker du at inddrage en pårørende eller en god ven, har vi altid mulighed for at tale om, hvordan de kan de kan støtte dig og inddrages.

Evaluering
Forløbet evalueres løbende, så vi sammen sikrer, at du får den bedste effekt af samtalerne.
Samtalerne foregår i fuld diskretion og under tavshedspligt. Dine oplysninger videregives kun til egen læge, forsikringsselskab eller andre med dit samtykke.