Spiseforstyrrelser er kendetegnet ved, at forholdet til mad og krop ændrer sig i en sådan grad, at man mister kontrollen. Følelser, tanker og adfærd ændres, så mad og krop bliver styrende for selvopfattelsen, dagliglivet og relationen til andre. De forskellige former for spiseforstyrrelser inddeles typisk i anoreksi, bulimi og overspisning (BED).

Vi behandler lettere til moderate former for spiseforstyrrelse og sammenfaldet mellem spiseforstyrrelse og andre lidelser, som f.eks. angst, OCD og depression.

De væsentlige 6 elementer i behandlingen vil typisk være:

1. Støtte til normalisering af vægt og spisemønstre

2. Støtte til at opnå at opnå større indsigt i tanker, følelser og adfærd, som ligger til grund for og vedligeholder spiseforstyrrelse

3. Støtte til at lære at følelsesregulerer uden brug af spiseforstyrrelse

4. Støtte til at ophøre kompenserende adfærd, f.eks. overdreven motion, opkastninger, overspisninger

5. Støtte til at få kontakt til håb, drømme og ressourcer, som du kan bruge til at komme fri af din spiseforstyrrelse

6. Støtte til at fremme motivation til at gennemfører behandlingen og at gennemfører de nødvendige adfærdsændringer.

Vil du vide mere om behandlingen så se her for kontakt.