Spiseforstyrrelser er kendetegnet ved, at forholdet til mad og krop ændrer sig i en sådan grad, at man mister kontrollen. Følelser, tanker og adfærd ændres, så mad og krop bliver styrende for selvopfattelsen, dagliglivet og relationen til andre. De forskellige former for spiseforstyrrelser inddeles typisk i anoreksi, bulimi og overspisning (BED).

Vi behandler lettere til moderate former for spiseforstyrrelse og sammenfaldet mellem spiseforstyrrelse og andre lidelser, som f.eks. angst, OCD og depression.

Mange med spiseforstyrrelse beskriver, at overspisninger, opkastninger, motion eller restriktiv spisning, kan være en måde, at håndtere kropsligt ubehag og svære følelser på. Et vigtigt led i behandlingen af spiseforstyrrelse, er det brede fokus på sammenfaldet mellem spiseforstyrrelse og fx. angst, OCD, selvskade og depression.

Spiseforstyrrelser, kan også have en betydelig indvirkning på den somatiske tilstand, hvorfor et tæt samarbejde med egen læge, kan være hensigtsmæssig.

Vil du vide mere om behandlingen så se her for kontakt.