Selvskade defineres som en bevidst handling, som medfører direkte fysiske skader, uden intention om selvmord, men for at lindre negative svære følelser. Typiske eksempler på selvskade er, at skære, brænde, bide eller slå sig selv. Den fysiske skade er ofte overfladisk, og hensigten er ikke at begå selvmord eller ødelægge kroppen, men at få det bedre og udholde svære følelser.

Behandlingen tager udgangspunkt i Emotion Regulation Individual Therapy og Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), som sigter mod at forbedre ens færdigheder i følelsesregulering og håndtering af svære følelser, for derigennem at mindske selvskade. Formålet med behandlingen er typisk at forstå selvskade og håndtere følelserne på en mere hensigtsmæssig måde, så selvskaden bliver reducere

Du kan eventuelt starte med at downloade Appen ”SAFE RSJ” i App Store, som er udviklet af Psykiatrien i Region Sjælland, med det formål at forebygge selvskade. Det er en fin app, som giver god information og gode redskaber.

Vil du vide mere om behandlingen i Center Mental Sundhed – så se her for kontakt